Re-integratie spoor 2 traject

Als werkgever dient u conform de Wet Verbetering Poortwachter aanzienlijke re-integratie inspanningen te verrichten en een uitgebreid dossier bij te houden. Een tijdrovende zaak met als uiterste consequentie dat indien u niet voldoet aan alle wettelijke verplichtingen er een loonsanctie wordt opgelegd.
BlauweHond neemt u die zorg graag uit handen. Ik heb jarenlange ervaring met het begeleiden van medewerkers die een spoor 2-traject volgen.
Tussentijdse terugkoppeling aan de werkgever (frequentie en vorm nader te bepalen).

Tijdsinvestering werkgever:

  • Intakegesprek met werkgever van 1 uur: kennismaken en helder krijgen vraagstelling c.q. het doel van het traject.

Tijdsinvestering medewerker:

  • Intakegesprek van 1 uur: kennismaken en helder krijgen vraagstelling c.q. het doel van het traject.
  • 9 bijeenkomsten van 1 uur (optimale frequentie is 1x per 2-3 weken), waarbij aandacht voor het leren omgaan met verlies van gezondheid en werk (Kübler-Ross model) en meer zicht krijgen op betekenisvolle factoren in werk, het verwoorden van een passend loopbaanontwerp, het opstellen van een professioneel- en marktprofiel en het formuleren van een concreet actieplan.

In te zetten instrumenten: Enneagram, carriere-ankers (theorie van Schein).

  • 1-3 uur per bijeenkomst opdrachten maken, bijeenkomst voorbereiden en reflectie schrijven.

Kosten: € 1.495,= (excl. 21% BTW) inclusief eindrapportage.

U bent van harte welkom contact op te nemen voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Ik informeer u graag over de mogelijkheden.

U kunt mij via e-mail en/of telefonisch bereiken:
Alexandra@blauwehond.nu
+31 624473119

BlauweHond - Tweets